MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 100

Mã SP: TB00075

Thương hiệu Wirtgen
Model W 100
Năm sản xuất 2010
Giờ hoạt động 3153
Serial/Pin No 09100450
Địa điểm Hà Nội

MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 100

Mã SP: TB00072

Thương hiệu Wirtgen
Model W 100
Năm sản xuất 2008
Giờ hoạt động 4741
Serial/Pin No 09100187
Địa điểm Đồng Nai

MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 100 F

Mã SP: TB00074

Thương hiệu Wirtgen
Model W 100 F
Năm sản xuất 2008
Giờ hoạt động 2650
Serial/Pin No 08100473
Địa điểm Hà Nội

MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 1500

Mã SP: TB00071

Thương hiệu Wirtgen
Model W 1500
Năm sản xuất 2008
Giờ hoạt động 6004
Serial/Pin No 08200577
Địa điểm Đồng Nai

MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 2000

Mã SP: TB00183

Thương hiệu Wirtgen
Model W 2000
Năm sản xuất 2007
Giờ hoạt động 1,786
Serial/Pin No 06201356
Địa điểm Đồng Nai

MÁY CÀO BÓC WIRTGEN W 2000

Mã SP: TB00073

Thương hiệu Wirtgen
Model W 2000
Năm sản xuất 2007
Giờ hoạt động 7395
Serial/Pin No 06201008
Địa điểm Đồng Nai