Xe Đầu Kéo Faw 6x4 J6P

Mã SP:

Model J6P
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc

Xe Đầu Kéo Faw 4x2 Han V

Mã SP:

Model Han V
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc

Xe Đầu Kéo Faw JH6 430PS

Mã SP:

Model JH6 430Ps
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc

Xe Đầu Kéo Faw JH6 460PS

Mã SP:

Model JH6 460Ps
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc