MÁY ĐÀO HITACHI ZX38U-5A
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX38U-5A

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX38U-5A
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX200-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX200-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX200-5G
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210LCH-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210LCH-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX210LCH-5G
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
MÁY ĐÀO HITACHI ZX240-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX240-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX240-5G
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO GẦU NGOẠM ZX240LC-5G
Mới

MÁY ĐÀO GẦU NGOẠM ZX240LC-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX240LC-5G
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0031315
Địa điểm Hà Nội
MÁY ĐÀO HITACHI ZX330-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX330-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX200-5G
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc

Máy đào Hitachi ZX330-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX330-5G
Năm sản xuất 2018
Giờ hoạt động 500h
Serial/Pin No 1907750
Địa điểm Hà Nội
MÁY ĐÀO HITACHI ZX350H-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX350H-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX350H-5G
Năm sản xuất 2021
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX350LCH-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX350LCH-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX350LCH-5G
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 3321
Địa điểm Toàn quốc

Máy đào Hitachi ZX470LCH-3

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX470LCH-3
Năm sản xuất 2009
Giờ hoạt động 10194h
Serial/Pin No 21578
Địa điểm Đồng Nai

Máy đào Hitachi ZX470H-3

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX470H-3
Năm sản xuất 2013
Giờ hoạt động 15688h
Serial/Pin No 24653
Địa điểm Đồng Nai

Máy đào Hitachi ZX470-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX470-5G
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 500h
Serial/Pin No 32113
Địa điểm Hà Nội
MÁY ĐÀO HITACHI ZX470-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX470-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX470-5G
Năm sản xuất 2019
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Toàn quốc