MÁY ĐÀO HITACHI ZX38U-5A
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX38U-5A

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX38U-5A
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX200-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX200-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX200-5G
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX210LCH-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX210LCH-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX210LCH-5G
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Đồng Nai
MÁY ĐÀO HITACHI ZX240-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX240-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX240-5G
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO GẦU NGOẠM ZX240LC-5G
Mới

MÁY ĐÀO GẦU NGOẠM ZX240LC-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX240LC-5G
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Hà Nội
MÁY ĐÀO HITACHI ZX330-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX330-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX330-5G
Năm sản xuất
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 0
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX350H-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX350H-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX350H-5G
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX350LCH-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX350LCH-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX350LCH-5G
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No 3321
Địa điểm Toàn quốc
MÁY ĐÀO HITACHI ZX470-5G
Mới

MÁY ĐÀO HITACHI ZX470-5G

Mã SP:

Thương hiệu Hitachi
Model ZX470-5G
Năm sản xuất 0
Giờ hoạt động 0
Serial/Pin No
Địa điểm Toàn quốc